interaksjoner.no

Historikk

Interaksjonsdatabasen er bygget på det faglige arbeidet til P.K.M. Lunde, Olav Spigset, Espen Molden og andre. Nettstedet interaksjoner.no og databasen DRUID (Drug Information Database) ble lansert i år 2000 som et samarbeid mellom Ivar Aursnes og Per Johan Næsje på Institutt for Farmakoterpai ved UiO, Olav Spigset ved Legemiddelavdelingen på Regionssykehuset i Trondheim (nå St. Olav), og Pfizer AS.

Fra 2005 ligger ansvaret for driften hos Emetra AS. Dette firmaet ble i 2015 kjøpt opp av og fusjonert med DIPS AS.

Fra og med april 2012 er innholdet basert på data fra FEST, etter at Legemiddelverket overtok databasene DRUID og Apriori.

Oppdateringer

Databasen oppdateres 2 ganger i måneden med data fra FEST.

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmål må Legemiddelverket og FEST-redaksjonen kontaktes. For tekniske spørsmål eller ved driftsproblemer, kontakt Team Ulriken i DIPS AS.