interaksjoner.no

Dine søkeord
Ikke gjenkjente ord
Disse ordene ble ikke gjenkjent:  {{e.Word}},

Gjenkjente ord
{{e.Word}} = {{e.ATC}} {{e.Substance}} (ikke vedlikeholdt)

Ingen interaksjoner funnet
Databasen inneholder ingen informasjon om interaksjoner som gjelder denne/disse substansen(e). Noen typer interaksjoner er utelatt fra databasen. Dette gjelder blant annet interaksjoner mellom legemidler som åpenbart forsterker hverandres effekter/gir samme type bivirkning og interaksjoner mellom legemidler som tilhører samme legemiddelgruppe. Se fullstendig oversikt over hvilke typer interaksjoner som er inkludert og utelatt på denne siden: Inklusjonskriterier.

Databasen inneholder {{Response.Interactions.length}} interaksjoner
{{e.ATC1}} {{e.Name1}}
{{e.ATC2}} {{e.Name2}}

{{e.Description}}
Merk: {{e.Situation}}
Les mer...

Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.