interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Bakgrunnsinformasjon om interaksjoner.no

Magne Rekdal, 8.mai 2007, revidert 31.mars 2012.

Problemet som skal løses...

De fleste klinikere har opplevd situasjonen at en pasient står på en rekke legemidler, og man mistenker at legemidlene kan ha innbyrdes interaksjoner som påvirker pasientens situasjon.

Å slå opp denne type informasjon har vært tidkrevende, og i tillegg har man ofte ikke funnet noen systematisk rangering av interaksjonene, hvorvidt de er klinisk relevante eller ikke.

Det har vært diverse programmer tilgjengelig for å finne denne type informasjon, men ingen av disse har kunnet gjenkjenne norske preparatnavn.

Initiativet

Pfizer AS ønsket å bedre situasjonen ved å lage et enkelt program for kontroll av legemiddelinteraksjoner, for senere å distribuere dette gratis til norske leger, og distribuere jevnlige oppdateringer.

Dette prosjektet kunne naturlig deles opp i 3 deler:

  1. Design og spesifikasjon av databasestrukturen
  2. Registrering og vedlikehold av det faglige innholdet i databasen
  3. Utvikling av en applikasjon som kunne anvende innholdet i databasen

All den aktuelle informasjonen er tilgjengelig fra ulike kilder, bl.a. fra P.K.M. Lundes arbeid gjennom en årrekke ved Institutt for Farmakoterapi, videreført av Olav Spigset ved legemiddelavdelingen på RiT.

Det var derfor naturlig å kontakte Dr. Spigset og Institutt for Farmakoterapi. Begge parter ville gjerne være med på prosjektet.

Nyere historikk

Ansvaret for driften av databasen ble i 2005 overtatt av Emetra AS, og serveren ble flyttet til SyseData sitt driftssenter. Bakgrunnen for dette var endringer i UiO sine driftsrutiner etter at de hadde et større virusangrep (ikke relatert til DRUID).

Fra og med 1.april 2012 ble grunnlagsdataene på interaksjoner.no byttet ut fra DRUID til FEST, slik at DRUID ikke lenger vedlikeholder egne interaksjoner. Fortsatt vil interaksjoner.no gi merverdi ved at det gjenkjenner flere preparater og stavemåter, samt at brukergrensesnittet er svært enkelt.

Ansvarsområder

Legemiddelverket
vedlikeholder grunnlagsdata for interaksjoner i sin FEST-database.

Emetra AS,
ved Dr. Magne Rekdal bidrar med utvikling av hjemmesiden og systemer overføring av data fra FEST, samt vedlikehold av synonymlister og webtjenester for tilgang til data i det gamle DRUID-formatet.


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA